Příjmy:

Registrační poplatky od hráčů - 12300 Kč
Dary - 3950 Kč

Celkem: 16250 Kč

 

Výdaje:

Elektronické věci - 4317 Kč
Herní dlouhodobé předměty - 4031,98 Kč 
Spotřební předměty - 453,2 Kč
Suroviny - 946,58 Kč
Pošta - 621 Kč
Zbraně - 694,7 Kč 
Papírnictví a spol. - 1624,5 Kč
Mobily - 2224 Kč
Pohonné hmoty a spol. - 2960 Kč
Nedělní grilování - 2196,5 Kč
Hlavní questová linie - 688 Kč

Celkem: 20757,46 Kč

 

Bilance: -4517,46 Kč