Utajený svět pražský je městský larp, který hodně těží z mystické minulosti Prahy, bez nutnosti držet se doslova počítačové hry, která se odehrává na jiných místech. Praha sama o sobě má hromadu záhad, legend, pověstí a dalších tajemství, která můžou být někým odhalena. Odhalování tajemství by mělo být tím hlavní náplní celého larpu, ačkoliv samozřejmě dojde i na boj a interakce s jinými osobami, které vědí o utajeném světě.

Chceme využívat moderní technologie, především QR kódy, které budou obsahovat text nebo odkaz na stránky s dalšími informacemi. QR kódy budou i na náhodných místech, která nebudou nutně nijak avizována a bude čistě na pozornosti hráčů a náhodě, zda někdo odhalí místa s vyšším magickým potenciálem, která jim dají nějakou výhodu, stopu do vyšetřování nebo otevřou nějaký malý vedlejší quest.

Stejně tak moderní technologie umožňují, aby celá postava se svými získanými zkušenostmi, úrovněmi a schopnostmi mohla být po přihlášení plně k dispozici tady na webu včetně možnosti vytisknutí aktuálního stavu. Stejně tak pak výběr nových schopností po získání levelu z velmi širokého stromu/kruhu schopností, které nabízejí hromady různých možností a kombinací, ať už u jedné postavy nebo u skupiny, která spolupracuje.

Snahou organizátorů je umožnit hráčům zahrát si hru, ve které budou muset hodně používat mozek. Samozřejmě, že dojde i na boje a to možná občas i víc, než se bude hráčům líbit, pokud naštvou špatné lidi. Ale především jde opravdu o práci s informacemi a odhalování tajemství a komunikaci s ostatními. Celkovou snahou je vytvoření velkého živoucího světa v Praze, který si každý bude moci obléknout jako druhou kůži.

Organizátoři si představují, že budou oznamovat dny, na které je plánované něco většího předem, aby byla možnost pro hráče nechat si ten den opravdu volno (Příklad: Hra bude trvat dva týdny a organizace předem vypíchne, že pondělí, čtvrtek, sobota, úterý a pátek večery a celá neděle jsou dny, kdy se hodí nechat si čas na hru). Nepředpokládáme, že to vyjde dokonale a pokaždé, ale přijde nám to jako dobrá možnost jak zajistit, že hlavní okamžiky daného běhu uvidí, co nejvíce hráčů. Hrát jinak bude možné celou dobu a i ostatní dny se velmi pravděpodobně něco stane a možná v konečném důsledku i zásadnějšího, ale to už bude případně osud.

Pravidel je sice zatím celkově hodně, ale dokument, který každý musí bezpodmínečně umět, se drží na třech stránkách, možná něco málo víc. Pravidla především bobtnají vzhledem ke snaze nabídnout co největší škálu možností jak hru hrát a jak pak tedy i přistupovat k řešení problémů. A s tím je spojená snaha popsat všechny možné situace, aby bylo jasné, jak je řešit podle pravidel bez nutnosti konzultovat je s orgy. A také zvyšujeme množství schopností, které můžou hráči získat a pak tedy využít pro boj nebo řešení různých situací.

A nyní pár videí pro představu, jak by hra mohla vypadat v ideálním světě, kdybychom měli neomezený rozpočet.

Obyčejný příchod domů by mohl vypadat takto (originální záznam od jedné členky Draků):

Pak vyrazíte raději do hospody to zapít, ale na záchodě se stane tohle (originální záznam od jednoho člena Iluminátů):

Na závěr půjdete potmě domů parkem a narazíte na tohle (originální záznam od jedné členky Templářů):