Tento článek předpokládá přečtení článků O hře a O Praze a světě ve veřejné části.

Pro druhý běh budou všichni hráči příslušníky jedné ze tří hlavních frakcí. Každá z frakcí má někde ve světě svoji centrálu, která řídí celou frakci a představuje hlavní analytické centrum, hlavní R&D oddělení a hlavní výrobní linky této frakce. Na jednotlivých místech světa se pak nacházejí především jednotky, které mají nejblíž kombinaci operativní jednotky s vyšetřovací a špionážní. Takže role hráčů nebude primárně výzkumník, analytik nebo výrobce. Všechny tyto role jsou dostupné buď sekundárně nebo v dalších bězích mimo frakce nebo pro frakce, které do těchto aktivit investují.

Všechny hráčské postavy začínají na první úrovni těsně po iniciaci do dané frakce. Znamená to, že navzájem se znají mezi frakcemi pouze hráči předchozích běhů, ale jinak se vzájemně neznáte a od pohledu nepoznáte, co je ten druhý zač. Tudíž prosíme zbytečně nešiřte, jakou postavu budete hrát mezi kamarády a známé, aby tento element překvapení zůstal. Přechodem do frakce také postavy ztrácejí do určité míry vazbu na svou minulost, jelikož ta přestává být důležitá. V rámci snazšího zapojení reálného života do života postav si ale většina postav nechává nějaké zaměstnání nebo studium školy (samozřejmě výhradně jako krytí). Čili i postava může říct, že nemá čas na schůzku, protože bude v zaměstnání nebo na zkoušce, a ostatní to vezmou bez udivených komentářů.

Kvůli tomu, že po vstupu do tajného společenství většina minulosti se stává irelevantní, i většina vztahů ztrácí pro postavy své opodstatnění. Zůstavají především povahové rysy, které se nemění. A přesvědčení o tom, co je správné a co špatné, což je spojené i s tím, že ani vyznání není problém a také zůstává, i když můžete pozvolna měnit názor na víru.

Ještě víc k tomu, kdo jsou tedy primárně postavy. Hlavním bodem je, že postavy musí mít nějaký kladný vztah k Praze. Jedná se o osoby žijící už nějakou dobu v České republice, konkrétně v Praze. Ve většině případů tedy o Čechy. Věkové rozpětí je 18 až 35 let zhruba. A všechny nové postavy jsou nováčci v utajeném světě. Samozřejmě kromě postav z předchozích běhů. Záměrem je navodit především atmosféru toho, že jsme Češi a jsem tady a nemusíme až tak řešit, co se děje o půl světa jinde. Hlavně se jedná o lidi, kteří jsou právě teď čerstvě verbování do utajeného světa a zatím o něm nic moc neví.

Pokud máte zájem hrát, tak si můžete zatím udělat volně účet tady na stránkách a vymyslet si něco málo k postavě, charakteru a minulosti, u které si ale organizace vyhrazuje absolutní právo jí pozměnit nebo prostě nepřijmout (snad nebude potřeba využít).