Tato sekce do detailu probírá pravidla pro magii. Snahou je postihnout co nejvíce možností, ale vždycky může nastat neočekávaná kombinace. V takovém případě je primární okamžitá dohoda hráčů na místě pokud se jedná o bojovou situaci. Vždy se hodí kontaktovat organizaci, co nejdříve, jelikož většina situací má řešení podle vnitřní logiky světa.
Magie nezná pojem magy ani nic podobně obecného. Existují pouze sloty pro specifické kouzlo specifického elementu a není možné je měnit na jiné sloty.

 

Bojová magie

Sloty daného kouzla daného elementu jsou jeho kapacitou na jeden střet. Stupeň kouzla na seslání spotřebuje tolik slotů kolíkátý stupeň to je. Tedy druhý stupeň kouzla spotřebuje dva sloty daného kouzla sesílatele. Není možné kouzlit za sloty, které sesílatel nemá a není možné kouzlit vyšší stupeň kouzla, než má sesílatel schopnost. Příklad ohnivého zraň s maximálně drhuým stupněm a třemi sloty celkem znamená, že sesílatel může jednou zakouzlit druhý stupeň a jednou první stupeň a nebo třikrát první stupeň během jednoho střetu. Sloty je možné získávat také z talismanů.
Střetem ve schopnostech se vždycky myslí jedna bojová instance, která může trvat od pár vteřin, když se jedná o rychlý překvapivý útok, který nenechá nikoho bojeschopného až po desítky minut pokud se jedná o pronásledování s neustálou hrozbou útoku nebo obrany. Základní jednotkou pro dobytí všech slotů do dalšího střetu je 10 minut relativního klidu. Za relativní klid se považuje fyzická aktivita po vycházkovou chůzi a mentální aktivita po nezávazný rozhovor. Čili sedět v hospodě a s někým se hádat o tom, co se musí dál udělat není klidem, ale jít z místa akce a povídat si o počasí je relativním klidem. Pokud je těchto 10 minut přerušeno, tak se jejich počítání přeruší a započetí relativního klidu se opět počítá 10 minut. Je možné zahrát určité pak prodloužení této lhůty pokud přerušení relativního klidu trvá delší dobu, ale to je na každém jak to cítí. Organizace předpokládá určitou mentální vyspělost hráčů, takže si to sami dokáží určit, co je relativním klidem a změřit si těch 10 minut a rozhodnout si to za sebe.
Léčení pomocí mantry Vyleč je považované za bojovou magii a je potřeba tedy s tím tak zacházet, takže i mimo boj je potřeba řešit obnovování slotů jednou za 10 minut.
Podstatné je, že veškeré mantry, které nejsou součástí bojové magie není možné během boje použít. Ani štíty není možné kouzlit během boje. Myšlenkou za nutným odpočinkem po boji je taky možnost využít pronásledování jako prostředku jak zabránit někomu v dobytí si kouzel a práce i s tímto elementem. Tedy pokud mág utíká z boje, tak stojí za to ho pravděpodobně pronásledovat, protože pravděpodobně utíká jelikož už nemá kouzla, ale stejně tak se může jednat o pokus o nalákání do léčky a tak dále. Celkově se nám zdá jednodušší pracovat s tímto elementem než s počítáním magů.
Dalším bodem je použití Zraň buď ukázáním nebo nosičem či dotykem a rozdíl ve zranění, který je cíleně podstatný hlavně na nižších úrovní kouzel, kde pak má mnohem větší smysl se snažit o zranění dotykem nebo nosičem, zatímco opravdu mocný mág už zabíjí pouze ukazováním, i když ani to se vždycky nepodaří, když se cíl včas schová za překážku nebo má na sobě dost štítů.
Důležitou částí je přerušení kouzla, ke kterému dojde pokud mág nedořekne mantru nebo jí řekne špatně. V takovém případě se kouzlo nepodařilo, ale i tak došlo k využití slotů na dané kouzlo a tedy si je odečtěte stejně jako kdyby se kouzlo podařilo. Kouzlo se nepřeruší automaticky po zásahu, ale pokud se kouzlící nějak zakoktá nebo jinak kouzlo přeruší ať už důsledkem smíchu nebo jiných okolností.

 

Ochraňující magie

Štíty chrání proti všem elementům ale ne proti fyzickým zraněním, pokud není řečeno jinak. Ve schopnostech uvedeno pouze slovo do mantry, které je efektové, společně s elementem a uvedenou úrovní schopnosti je logické jak složit mantru. Kouzlit je možné pouze na sebe nebo dotykem. Kupříkladu základní ohnivý štít je první úrovně a slovo má Ochraňuj (jako většina štítů), takže mantra bude První Ohnivé Ochraňuj Na Mě pokud budu kouzlit štít na sebe.
Podle úrovně se počítá od kolika zranění štít dokáže uchránit než je zničen, případně až jak silné odhození nebo spoutání vstřebá. Pokud postava s ohnivým štítem první úrovně dostane zásah zraň ukázáním druhé úrovně, tedy za dvě zranění, tak tato postava ztratí štít a jeden život. Podobně zemní štít první úrovně po zásahu spoutáním na deset vteřin je zničen, ale postava je spoutána jen na pět vteřin.
Pro všechnu ochraňující magii = štíty platí, že je možné je kouzlit jednou za hodinu a vydrží jejich efekt jednu hodinu (pokud není uvedeno jinak). Myšleno ten konkrétní štít na dané úrovni je možné kouzlit jednou za hodinu, mág takto nasbírá štíty několika úrovní a může je zakouzlit podle své volby různě mezi členy skupiny těm tím poskytnout různě silnou ochranu proti kouzlům. Je možné na sebe štíty vrstvit pokud jsou různé jejich elementy a síly (můžu na sobě v jednu chvíli mít pouze jeden ohnivý štít jedno jaké úrovně a pouze jeden štít první úrovně jedno jakého elementu), platí pak vždycky, že čím později zakouzlený štít, tak tím výš v pořadí je pokud se jedná o jejich ničení útoky zvenčí. Takže ideální začít univerzálním štítem a na něj naskládat specifičtější štíty, které jsou k dispozici, takže nejprve se budou ničit specifické štíty a pak teprve ten univerzální, který ale zase jako první vyprší pokud budou příliš velké prodlevy mezi kouzlením jednotlivých štítů. V případě většího množství štítů organizace povoluje je sečíst pro snazší počítání v samotném boji, co ještě vydrží a neřešit detailně jejich pořadí na sobě.
Štíty, které má postava na sobě zakouzlené se značí páskou na levé paži co nejblíže rameni. Zelená páska znamená štít proti fyzickým útokům, modrá proti magickým útokům a žlutá znamená univerzální ochranu. Kromě pásek je možné použít i placky stejných barev nošené na hrudi blízko levému rameni.

 

Psychická magie

Kategorie chaosové magie, která se hodí hlavně během výslechů. Všechny frakce už dlouho do frakčních placek kouzlí ochranu proti psychické magii, takže dokud má na sobě člověk viditelně frakční placku, tak je imunní vůči psychické magii. Samozřejmě pokud je někdo unesený a placka je mu odebrána, tak už žádnou psychickou imunitu nemá.
Ve světě existují mágové zaměření na psychickou magii, kteří teoreticky umí i měnit vzpomínky a podobné věci, ale jedná se o schopnosti, které vyžadují minimálně desátou úroveň a specializaci atd., prostě nejsou v dosahu hráčů.

 

Ohniska

Ohnisko symbolizuje element, pro který je určeno a velikost má zhruba jako pěst, tedy alespoň 10 cm v některém rozměru.
Symbolika může zajištěna vzhledem ohniska který asociuje daný element nebo symbolem elementu nebo může být ohnisko vyrobeno z materiálu náležící danému elementu. V ideálním případě všechno. Ohnisko nemusí být vyrobeno celé z materiálu náležícího danému elementu, stačí pokud z něj bude zřetelná část ohniska.
Ohniskem nemůže být běžný předmět (zapalovač, tužka, guma, sirky, jablko, kamínek), navíc většinou nesplňuje rozměrový požadavek. Ohnisko by mělo být něco zvláštního, co normálně nenosíte (s výjimkou šperků). Obyčejný člověk by při pohledu na ohnisko měl být schopný prostě poznat, že jde o něco zvláštního a nestandardního.
Každý, kdo se věnuje magii, si umí vyrobit jednoelementové ohnisko pro každou z magií, kterou ovládá, pro vlastní potřebu.
Na ohnisko je potřeba se naladit před použitím. Pokud je budoucí uživatel současně tvůrcem ohniska, dochází k nalazení ohniska již během jeho tvorby (pokud tvorba trvá alespoň hodinu kdy se tvůrce věnuje pouze této činnosti). V případě lazení jednoelementového ohniska vyrobeného někým jiným nebo pokud jeho výroba trvala kratší dobu než hodinu, je potřeba ohnisko na sebe ladit dvě hodiny.K lazení stačí mít ohnisko, co nejblíž svému tělu, ideálně tedy celou dobu v dlani, nebo v nějaké vnitřní kapse/váčku na krku, prostě co nejblíž pokožce.
Nalazení ohniska postupně degraduje a je potřeba ho jednou za čas obnovit (řádově týdny až měsíce). Předpokládáme, že to postavy dělají pravidelně mezi běhy pro svoje ohniska, co mají.
Jedno ohnisko je naladěno vždy maximálně na jednu osobu (pokud ta umře definitivně, tak není na nikoho dokud ho někdo na sebe nenaladí). Množství vlastněných a naladěných ohnisek není omezeno v žádném smyslu (můžete nosit pět ohnivých, tři vodní a dvě krvavá ohniska u sebe a všechna na sebe mít nalazena).

Materiály jednotlivých elementů (jakékoliv další můžou přibýt, stačí navrhnout organizaci. Reálně můžete použít náhražky daných materiálů při zachování vzhledu a dojmu):

Oheň - obsidián (vyjma sněžného), lávové kameny, uhlí, síra, Achát ohnivý, popel
Voda - Akvamarín, Oceán jaspis, perleť, perly, mušle, lastury, vltavín, aqua aura křišťál, korál
Země - dřevo, jantar, Zelený jaspis, kaštany, žaludy, usušené květy, křemen, žula, diamant
Vzduch - peří, chmíří z pampelišek, motýli, vážky, růženín, křišťál
Krev - červeně žilkovaný mramor, český granát, rubín, červený jaspis, kosti, zuby (ideálně šelem)
Chaos - sněžný obsidián, Dalmatin jaspis, mramor (vyjma červeně žilkovaných variant), Rodonit, Sádrovec (pouštní růže, Mariánské sklo, Selenit)

Nevyhraněné (organizace pro to má svoje důvody):
Magicky aktivní (jde použít jako neutrální materiál sám o sobě) - keramická hlína, vosk, Křišťálová pryskyřice, sklo
Magicky neaktivní (jde použít jako neutrální materiál ale sám o sobě nemůže být magickým předmětem a tudíž musí být zkombinován s jiným materiálem) - plasty (všechny od pvc trubky přes modurit a fimo až po polyesterovou plsť)

Nápady a návrhy ohnisek:
Voda - Jedna, Dva, Tři, Čtyři
Vzduch - Jedna, Dva, Tři, Čtyři, Pět, Šest
Země - Jedna, Dva, Tři
Oheň - Jedna, Dva, Tři, Čtyři, Pět
Krev - Jedna, Dva, Tři, Čtyři, Pět
Chaos - Jedna, Dva

 

Symboly elementů

Zde jsou odkazy na symboly všech šesti elementů: Chaos. Krev. Oheň. Voda. Vzduch. Země.

 

Rituály

Skoro pro všechny rituály jsou potřeba suroviny, které se spotřebovávají při vykonání rituálu. Když se mluví o množství surovin, tak se vždy mluví o dávkách. U surovin jedna dávka představuje jednu zkumavku nebo oficiální krabičku. Suroviny je potřeba speciálně sbírat pokud mají být použity pro rituál, je potřeba vzít si na to schopnost, než toho je postava schopná. Takže suroviny se buď dají koupit nebo sebrat pomocí schopnosti.

Suroviny jednoelementové jsou tyto a dělí se takto podle vzácnosti:

  • Základní: destilovaná voda, hlína, peří, vepřová krev, popel, natrhaný papír
  • Běžné: svěcená voda, křemen, žula, uhlí, lidská krev, vrabčí peří, holubí peří, mleté maso
  • Neobvyklé: diamant, démonská krev, síra, orlí peří, drcené rdesno hadí kořen, spinovaná energetická voda
  • Vzácné: andělské peří, jednorožčí krev, salamandří exrakt, diamantový prach, základní kámen, živá voda

Další pravidla fungování rituálů se dozvíte pokud si vezmete Rituály 01. S Rituály 00, které jsou zdarma, můžete pracovat především se svitky a dělat jednoduché věci podle návodu, takže v takovém případě se stačí držet návodu a nepotřebujete vědět detaily, proč to tak funguje.

 

Silné a slabé stránky každé z magií

I když to možná na první pohled není jasné, tak každá škola má své lepší a své horší stránky, myšleno jak snadno a jak moc dobře se dá naučit každá série kouzel. Je jednodušší tady rovnou napsat záměr, který vedl k jakým úpravám pro každou školu magie a její prvky. V rámci dalších úprav a přidávání schopností se to může ještě lehce změnit.

Elementální magie je bojovou magií, která je nejsilnější v samotném okamžiku boje, kdy dokáže nejvíc chránit, ubližovat a měnit situaci během boje.
Oheň je nejútočnější, dá se zíksat nejvíc slotů pro zraň a tedy nejvyšší potenciál zranění v boji.
Voda je primární léčitelská škola magie, ale neumí oživovat umírající, ale umí velmi dobře léčit.
Země je ochranitelská především proti fyzickým zranění.
Vzduch je velmi skvělá na odhození a tím získání v boji víc prostoru.

Krvavá magie je především magií po boji. Umožňuje okamžitě oživovat umírající a léčit. Dokáže přenášet životní sílu mezi osobami. Primárně je ale oživovací magií a sekundárně léčivou a podpůrnou.

Chaosová magie je především psychickou magií, magií použitou ještě před bojem, aby k žádnému boji ani nedošlo. Pokud už na samotný boj dojde, tak většina chaosových mágů nepřítele spíš jenom spoutá a uteče, i když jsou tací, kteří situace využijí a použijí dýku v takovou chvíli... ale to už je na každém.

 

Podstata magie ve světě

Všechny postavy Utajeného světa jsou magicky aktivní, pokud použijeme klasický název. Je ale pouze na každém zda tuto svojí část schopností bude dále rozvíjet a nebo nebude. nikdo není v tomto ohledu nijak limitován a je na každém kolik svého času a umu zasvětí proniknutí do světa magie, ale je velmi pravděpodobné, že i ten největší pistolník nebo šermíř umí nějaké kouzlo, které mu může ve vhodnou chvíli zachránit život. Magie je součástí světa, ale jenom někteří mají schopnosti jí využívat. Tyto osoby pak vyhledávají frakce a verbují je k sobě do svých řad. Obecně není znamé, proč a jak dochází k tomu, že někdo může magii ovládat, ale všichni lidé v Utajeném světě berou magii jakou součást svých životů a většinou po tom dále nepátrají, protože většinou mají jiné věci na starosti.