Jedná se pouze o záznamy změn v pravidlech včetně data kdy ke změně došlo:

Před 10.2.2015: V http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla/59-07-kompletni-bojova doplněn text: Není možné dělat něco jako odpočítávání mezi výstřely, simulující čas přebití, protože to přináší nefér výhodu
V http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla/10-pravidla-magie upřesněno jak fungují magické štíty: Podle úrovně se počítá od kolika zranění štít dokáže uchránit než je zničen, případně magický štít až jak silné odhození nebo spoutání vstřebá. Pokud postava s ohnivým štítem první úrovně dostane zásah zraň ukázáním druhé úrovně, tedy za dvě zranění, tak tato postava ztratí štít a jeden život. Podobně zemní štít první úrovně po zásahu spoutáním na deset vteřin je zničen, ale postava je spoutána jen na pět vteřin.
V http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla/60-08-kompletni-nebojova doplněny texty: Následují soupravy umožňující oživení umírajícího. V obou těchto případech se jedná o magické předměty, které léčí pomocí magie v těch předmětech (znázorňované UV barvou na nich).
CP jsou označeni stejně jako hráči, takže není možné je poznat za normálních okolností, takže to snad přispěje k většímu prožitku ze hry. Mají jenom větší volnost v nošení placky a pokud CP nemá placku, tak se jedná o náhodného nehrajícího civilistu v danou chvíli.
Budeme se snažit maximálně omezit virtualitu ve hře, takže minimum jakýchsi pomocníků někde a virtuální policie a podobných věcí a budeme se snažit omezit snahu využívat takové prostředky hráči.
Sepsána celá sekce pravidel http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla/159-13-analyticke-oddeleni
Ve schopnostech provedeny tyto změny: Chladné zbraně zvětšeny o 5 cm naprosto všechny. Jednorané dlouhé zbraně jednoznačně zařazeny do pušek. Nemagické léčení hodně oslabeno pro větší vyrovnanost s ostatními schopnostmi. Lehce oslabeny veškeré schopnosti se sněním a knihami, obecně o získávání informací. Změněn berserk a automatická regenerace, obecně zlepšeny, aby stály za získání.

10.2.2015 - V http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla/59-07-kompletni-bojova dopsán tento text: Je přímá úměra v tom jak moc je člověk unavený a vysílený po oživení v závislosti na tom jak dlouho byla postava na nule životů, takže někdo oživený během vteřiny po klesnutí na nulu životů není příliš ovlivněný tím, že vlastně umřel, kdo je ale oživen jen pár vteřin před vypršením deseti minut, tak může být i několik hodin zesláblý a nepříliš bojeschopný v tom důsledku. Věříme, že hráči zvládnou zahrát i bez přesných minutových instrukcí.

3.3.2015 - V http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla/58-2-zakladni-nebojova doplněn odstavec: Další možností označení osoby, která herně na daném místě není je reflexní vesta nebo dvě ruce na hlavě. Bude používáno především organizátory a fotografy a takovou osobu opravdu ignorovat. Viditelná placka a ruka na hlavě je neviditelnost.
http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla/60-08-kompletni-nebojova doplněn odstavec: Další možností označení osoby, která herně na daném místě není je reflexní vesta nebo obě ruce na hlavě (ty méně, hlavní je reflexní vesta). Bude používáno především organizátory a fotografy a takovou osobu opravdu ignorovat a prosíme tedy nenosit reflexní vesty pokud k tomu nebudete vyzváni organizací. Může se jednat i monstrum (např. ducha), které může být nehmotné. Poslední možností je kombinace viditelné placky a ruky na hlavě, která klasicky značí neviditelnost, tedy, že daná osoba není vidět, ale hmatatelná je, takže je do ní možné vrazit, ale samozřejmě se na někoho takového hodně těžko útočí.
Tamtéž dopsán řádek: Existují i schopnosti, které nejsou ve stromě schopností. Některé z nich je možné se i naučit, ale jak už si musí postavy zjistit sami.
Tamtéž dopsán odstaveček: Tím, že jsou různé efekty rituálů apod., které působí na větší dálku, tak je možné, že organizace zavolá hráči efekty, které právě na jeho postavu působí, kde bude možné, tak i poskytneme informace, proč se něco děje a proč se postava má nějak zachovat nebo proč se jí mění nějaké statistiky krátkodobě.
http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla/57-1-zakladni-bojova dopsán na konec řádek: Efekt Sražení - alespoň na pět vteřin lehnout na zem.
http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla/59-07-kompletni-bojova dopsán efekt: Extra efektem je Sražení. Jedná se o efekt speciálních schopností nebo efektů. Efekt sražení je povalení na zem, nejlepší zahrání je si alespoň na pět vteřin lehnout na zem a pak se teprve začít snažit zvednout.
Tamtéž dopsána věta: V případě setkání se kouzlení nebo říkání efektů i bez ohniska a celé mantry, tak se může jednat o specifickou schopnost monstra (např. drak chrlí oheň), tedy pro CPčka a monstra platí občas specifická pravidla pro kouzlení.

3.4.2015 - Ve schopnostech došlo k dílčím úpravám v nemagickém Léčitelství. Předevím ke zdůraznění, že zde používaný materiál je nemagický, takže obyčejně koupitelný v lékárně jako v normálním reálném světě av léčení v něm.
V http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla-verejne/59-07-kompletni-bojova přepsán popisek u požadavku na ohniska, aby byl mírnější: Ohniskem je předmět symbolizující daný element velký tak, aby byl ideálně v ruce vidět, když je držen, bez ohledu na velikost ohniska už v ruce s ohniskem není možné nic jiného držet.

17.4.2015 - Ve schopnostech velmi znatelně zlepšena krvavá oživovací magie, co se týče četnosti, jak často lze zvedání kouzlit, místo 24 hodin na 15 minut. (Opět platí, že po změně schopností je možné poprosit o škrtnutí již vzatých schopností.)

11.6.2015 - Nemagická první pomoc zrychlena na poloviční dobu a první schopnost ze stromu zlevněna na jeden bs ze dvou. Doplněn u Léčitelství popisek, že schopnosti v tomto stromě přinášejí možnosti dělat pitvy a podobné věci vyžadující znalost anatomie apod. Smazána schopnost Štít+kouzlo, protože nedávala smysl (člověk nemá tři ruce, aby to pobral). U štítů dopsáno, že je těžké je utajit a dopsáno vysvětlení, že kouzlo dotykem do štítu je platný zásah. U zjišťování emocí a myšlenek upraveno, že se jedná o emoci nebo myšlenku před sesláním kouzla (není to tedy zmatení z toho, že na mě někdo kouzlí nebo tak, ale prostě to před tím). Popravy a podřezání upraveny, že nikdy nedávají za smrt, ale vyšší úrovně dávají větší zranění (jmenovitě to teď jde za 3, 5, 7). Přidána schopnost Drobné ovlivnění do psychické magie. Pro magii snížen čas její obnovy z 15 na 10 minut (úprava na několika místech v http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla-verejne/10-pravidla-magie). Scany prohlášeny za zbytečné, takže smazány ze schopností. Frakční schopnosti byly razantně změněny, jsou stále ještě nefinální, ale rozhodně pravděpodobnější ke své finální podobě, případné námitky a návrhy přijímáme.

12.6.2015 - Další zjednodušení schopností u chladných a palných zbraní pro ještě větší jednoduchost a snazší průchodnost a mensí problémy se získáváním zbraní splňujících dané limity. Zrušena sekce tesák a přidána do všech ostatních chladných zbraní, sekce skryté čepele zrušena bez náhrady, sekce útočné pušky, samopaly zahrnuta pod sekci pistole a spojena s ní. Úpravy počtu nábojů ve schopnostech na zjednodušení do sekvence 1-3-6-10-nekonečno obecně. Trochu přerovnány prekrevizity a potřebné úrovně. V pravidlech u Benátské rady přibyla i sekce o Utajení a jeho významu: http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla-verejne/55-benatsky-koncil-pravidla

17.6.2015 - Základní ošetření zranění zlevněno na 1 bod schopnosti.

19.6.2015 - V pravidlech pro frakční body: http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla-verejne/43-frakcni-body dopsána sekce o zfalšovaných průkazkách:
- falšování průkazů na stránce: http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/prukazky kde za 10 bodů je jedna organizace pro celou frakci. Je potřeba vytštěnou průkazku nosit jako zástupný objekt za zfalšované průkazky a následně se tím prokazovat v případě prokazování nějakou ze zfalšovaných průkazek.

27.6.2015V pravidlech pro frakční body: http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla-verejne/43-frakcni-body dopsána možnost zřídit si laboratoř:
- zřízení laboratoře přímo v daném místě za 25 bodů, umožňuje zkoumat klasickými metodami i magickými metodami vzorky v základním rozsahu.

24.7.2015 - Ve schopnostech Poprava získala vlastní skupinu, aby se to nepletlo u střelných zbraní. Vymyšleny a dopsány tři schopnosti do kategorie Výdrže: Tuhý kořínek, Nedorazitelnost a Umírání jak v opeře.

31.8.2015 - V Magii přidány vodní suroviny do neobvyklých a vzácných, jenom tam chyběly zapsané, vyrobené jsou.

9.9.2015 - Do bojových pravidel přidán magický efekt Reanimuj, v základních: http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla-verejne/57-1-zakladni-bojova je to takto:
Reanimuj – zvedne osobu v agónii na maximálně 10 minut jako monstrum se 2ma životy, které dává pouze za 1
A v kompletních: http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla-verejne/59-07-kompletni-bojova je to takto:
Reanimuj – zvedne osobu v agónii na maximálně 10 minut jako monstrum se 2ma životy, které dává pouze za 1, mohou kouzlit pouze pověřená CP, agónie po skončení kouzla (10 minut nebo smrt monstra) běží opět od začátku

11.9.2015 - Do pravidel magie: http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla-verejne/10-pravidla-magie dopsáno ke štítům: Kromě pásek je možné použít i placky stejných barev nošené na hrudi blízko levému rameni.
Dopsány detaily k reanimaci do podrobných bojových pravidel: http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla-verejne/59-07-kompletni-bojova konkrétně tohle: monstrum nemluví, jde maximálně 100 metrů od místa zvednutí, je topornější a poslouchá kdo ho reanimoval

21.12.2015 - dopsány odstavečky k Benátské radě a jejímu fungování: http://www.utajeny-svet-prazsky.cz/index.php/pravidla-verejne/55-benatsky-koncil-pravidla celé poslední dva odstavce Praktické info a Struktura BR

10.5.2016 - schopnost regenerace má dopsaný tento text "Nefunguje během umírání, nevytáhne postavu z umírání a umírání čas přidání dalšího života resetuje, takže běží pak čas od začátku do zregenerování příštího života." aby bylo jasné, že v kombinaci s nedorazitelností se nemůže nikdo stát nesmrtelným. (Nebo není třeba řešit problém Wolverine, Deadpool apod.)

16.6.2017 - velká reorganizace pravidel, takže změny v 00 Jak číst pravidla, aby to bylo reflektované. Nejdůležitější změny v 01 Základní bojová je změna počtu životů na 5. Pak došlo k odebrání efektu Reanimuj a zjednodušení efektů Sražení a Povalení do jednoho a změna definice z lehnutí na zem na sednutí na zem. 02 Základní nebojová mají jednu zásadní změnu a sice přidání toho, že účty určené k prolamování budou tak značené: Účty určené k prolamování budou mít někde logo USP, případně bude naprosto jasné, že jde o herní účet nebo bude v názvu mailu i zkratka usp. V Magii zatím ke změnám nedošlo. Ve fyzickém kontaktu taky ne. Benátská rada a Utajení a Gentlemanská dohoda - zákoník přesunuty do Textů o světě pro hráče, protože jde o pravidla herního fugování. Kompletní bojová a kompletní nebojová jsou zneveřejněny a vzniká místo toho FAQ a doplnění. Lokace byly zbaveny virtuálních stráží a přesunuty do Textů o světě. 05 Frakční body jsou přečíslované a přibyla možnost kupovat si školení od centrály. Pravidla pro komunikaci s organizací byla zrušena, stejně se nepoužívala. Analytické oddělení bylo promazáno, že funguje nejen jednu hodinu denně a přesunuto mezi Texty o světě.

19.2.2018 - 00 Jak číst pravidla upraveno u frakčních bodů text. 01 Základní bojová změněno umřelé postavy na zemřelé postavy. U zraň dopsáno, že nelze na sebe (je u všech schopností, tady chybělo). U nerf zbraní specifikováno, že pouze na válcové náboje, ne disky nebo koule. Smazán efekt sražení, není tak často používáný monstry, aby tam musel být.
02 Základní nebojová doplněno ještě ohledně prolamování účtů, ať ideálně dojde ke kontaktování organizace v případě nejasností. Upraveno trochu formátování.
03 Magie všechny situace řešit s organizací, většinu umíme vyřešit z vnitřní logiky světa, ale samozřejmě v bojové situaci je výhodou pokud se zúčastnění zvládnou dohodnout na aktuálním vyhodnocení situace, aby boj několik minut nečekal na dovolání se organizaci a celé řešení. Magy stále nejsou, ale zmíněné sloty a jejich první logika napsaná. Přepsán celý první odstavec bojové magie, aby byl přehlednější a obsahoval novou terminologii se sloty. trochu upraveno ohledně štítů a přidáno povolení v případě víc štítů si je prostě sečíst a tak moc neřešit jejich pořadí na sobě pro snazší řešení v boji kolik toho, ještě člověk vydrží. U surovin přibylo, že se můžou objevit v krabičkách. Popisek u rozdělení surovin opraven a zlepšen. Text k rituálům přepsán kompletně, aby reflektoval novou situaci kolem rituálů. Symboly elementů zkontrolovány, že tam jsou nové. U Záměru většiny magií došlo k lehkým změnám přesných popisků pro reflektování nových schopností. Přibyla pravidla pro Ohniska.
04 Fyzický kontakt zůstalo beze změny.
05 Frakční body proškrtáno, co není aktuální a možná nebude dlouhodobě povoleno.
06 FAQ a doplnění upraveno formátování, doplněno, že zvednutí počtu slotů je rovnou automaticky nenabije (Není možné si sundavat a nandavat talisman a díky tomu nekonečně kouzlit). Upraveno ohledně ohnisek a upraveno ohledně cíle psychického kouzla.

20.2.201803 Magie přidána u ohnisek věta "Nalazení ohniska postupně degraduje a je potřeba ho jednou za čas obnovit (řádově týdny až měsíce). Předpokládáme, že to postavy dělají pravidelně mezi běhy pro svoje ohniska, co mají."

22.2.201803 Magie přidána sekce o psychické magii. U ohnisek dopsáno, že jde o jejich vzhled, reálné materiály musí plnit funkci materiálu, který představují herně.