Fyzický kontakt je povolen především boji v přiměřené míře. Po dohodě je možné hranici přesunout libovolně, ale v takovou chvíli už organizace nemůže nést jakoukoliv zodpovědnost za vzniklé úrazy a škody na majetku. I mimo boj je povolena lehká facka, těžší facku zahrajte divadelní fackou, případně rány pouze naznačujte do lehkého kontaktu a zasažený adekvátně odehraje zásah.

Fyzický kontakt při normální komunikaci je povolen pouze v rámci podání ruky a poklepání po rameni. Nic víc není explicitně povoleno a pokud to situace vyžaduje, tak prosíme o neherní domluvu jak něco takového zahrát. Jedná se především o vyvrcholování nějakých milostných linek apod. Organizace se distancuje od nastavení jednotné mechaniky k používání v těchto situacích, jelikož každý má hranice jinde a také pak záleží na tom s kým se daná scéna odehrává. Defaultně organizace doporučuje používání techniky Ars Amandi a to sice verze pouze od prstů po ramena, jak jí známe od Court of Moravia. Po dohodě je to ale na každé dvojici nebo skupině, jak si chce danou scénu odehrát, ale musí se tak stát se souhlasem všech zúčastněných.

Jinak samozřejmě platí pravidlo Rudá stop. Což je pravidlo, které říká, že jakmile kdokoliv řekne "Rudá stop", tak se zastavuje hra a je potřeba, aby se přestalo danému člověku dít cokoliv, co se mu děje. Především fyzické věci, ale je možné použít i u psychického zranění. V případě psychického zranění se řiďte psychickou první pomocí (velmi základní popis) a v případě nutnosti klidně volejte organizaci. V případě fyzických zranění předpokládáme schopnost hráčů použít první pomoc a automaticky případně i zavolat sanitku, když dojde až k natolik vážnému zranění. V případě významnějších zranění o kontaktování organizace s informací, co se stalo.

 

Celkovým záměrem těchto pravidel je umožnit si každému užít hru, tak jak je zvyklý bez toho, že by musel být tlačen do věcí jemu nepříjemných, což by mělo být obecným pravidlem vždycky. Platí to jak při fyzickém boji, který je možné si nastavit libovolně v případě vzájemné dohody, tak při intimních scénách a psychicky náročných okamžicích, které se ve hře snad také objeví.