Tedy nutně ne jenom otázky k pravidlům a odpovědi na vyřešené otázky ze hry, ale i podrobnější informace pro lidi, co se rádi v pravidlech hrabou a hledají v nich skulinky a alternativní výklady.

 

Obecné dodatky

Zákony České republiky jsou vždy nadřazeny pravidlům USP.
Policie je považována za herní prvek, i když o tom neví. Tedy pokud někdo bude legitimován nebo i zadržen policí, tak organizace nenese jakoukoliv zodpovědnost. Organizace naopak doporučuje hráčům nijak příslušníky policie neprovokovat a chovat se v jejich okolí obezřetně.
Organizace nenese žádnou zodpovědnost za činy, zranění a případně škody na majetku způsobené hráči.

 

Dodatky k bojovým pravidlům

V případě zvednutí maximálního počtu životů NEdochází automaticky k vyléčení, je potřeba po zvednutí maxima životů postavu vyléčit, aby měla nový maximální počet životů.
Výjimky k zásahovým plochám: části oblečení jednoznačně mimo tělo, kupříkladu zásah do rozevřeného pláště zepředu do pláště za zády, takže v podstatě zásah za tělem. Zásah do stejného pláště ze zadu je platný zásah i pokud by reálně takový zásah tělo pravděpodobně minul. Zásah finálně uznává zasažený, ale měl by vyslechnout i druhou stranu v případě nejasností. Pro magii je zásahovou plochou i zbraň, takže zásah nosičem do zbraně nebo fyzického štítu je normálně platný. Pokud schopnost neříká jinak.
Je přímá úměra v tom jak moc je člověk unavený a vysílený po oživení v závislosti na tom jak dlouho byla postava na nule životů, takže někdo oživený během vteřiny po klesnutí na nulu životů není příliš ovlivněný tím, že vlastně umřel, kdo je ale oživen jen pár vteřin před vypršením deseti minut, tak může být i několik hodin zesláblý a nepříliš bojeschopný v tom důsledku. Věříme, že hráči zvládnou zahrát i bez přesných minutových instrukcí.
Pokud by bylo potřeba vyhodnotit vítěze souboje "na pěsti", tak boj beze zbraně je pravidlově zahrnut pod chladnými zbraněmi a osoba s víc body v chladných zbraních zvítězí, pokud nějaký speciální efekt neříká jinak.
V rámci zjednodušení situace pro hráče s palnými zbraněmi je možné používat reálně zbraň s větším zásobníkem, než na jakou má hráč nárok, ale pouze za předpokladu, že vždy bude nabito maximálně tolik nábojů ve zbrani na kolik má hráč schopnost. Pokud bude zjištěno podvádění v tomto ohledu, tak toto pravidlo bude zrušeno. Není možné dělat něco jako odpočítávání mezi výstřely, simulující čas přebití, protože to přináší nefér výhodu (možná se necháme ukecat při napočítání po jedné od nuly do tisíce mezi výstřely).

Magie
Při zvednutí maximálního počtu slotů NEdochází k automatickému nabití slotů a je potřeba 10 minut relativního klidu pro získání plného počtu slotů.
V ruce s ohniskem není povoleno držet nic jiného. Výměna ohniska by neměla být okamžitou záležitostí, ale měla mělo by chvíli trvat se na ohnisko napojit a při odebírání zase odpojit. Ideálně kolem pěti vteřin.
Je mnoho velmi specifické magie, která se používá v okamžicích kdy se nejedná o souboj, ale třeba jen o povídání si u stolu nebo případně o zpacifikovanou osobu nebo někoho kdo se jinak prostě nebrání. Sesílající vždy zasaženému vysvětlí efekt daného kouzla po jeho seslání. Většinou se jedná o psychická kouzla, případně o kouzla umožňující dlouhodobé spoutání osoby nebo její sledování apod. Včetně samozřejmě různých ochran ještě před bojem, které umožňují pak v boji vydržet o hodně déle (a nebo taky ne, pokud máte ochranu proti vodní magii a jdete na ohnivé mágy). Občas se jedná stále o jednoduchou mantru, ale občas se jedná o rituály, které zaberou hodně času a prostředků. Více detailů v sekci Magie.

 

Dodatky k nebojovým pravidlům

Spotřební předměty
Spotřebním předmětem se myslí herní věc, která má pouze omezený počet použití, tedy rozhodně ne talismany.

Spotřební předměty se dají koupit od Benátské rady nebo jiného obchodníka a výjimečně získat nějak jinak. Každý předmět je označen červenou páskou a má na sobě QR kód, případně i přímo napsané instrukce. Základními spotřebními předměty jsou lékarničky, které může používat každý. Následují soupravy umožňující oživení umírajícího. V obou těchto případech se jedná o magické předměty, které léčí pomocí magie v těch předmětech (znázorňované UV barvou na nich). A poslední jsou magické předměty, které umožňují zakouzlit kouzlo i bez schopnosti daného kouzla (většinou se jedná o štíty, ale jsou i léčivá kouzla takhle k dispozici).
Samostatnou sekcí spotřebních předmětů jsou suroviny pro rituály. Detaily v pravidlech Magie, sekce Rituály.

Talismany

Každá postava smí mít v jednu chvíli na sobě pouze jeden talisman od každého druhu, čili sice v kapse můžete mít prstenů libovolně, ale pouze jediný na prstě a pouze ten je aktivní a dává udaný bonus. V případě nasazení více kusů od jedné varianty dochází k rušení magie daných talismanů a nefunguje pak žádný z nich.
Každý talisman je označen červenou izolepou a má na sobě pověšený QR kód s odkazem na web s přesným popisem, co daný talisman umí. Protože každý umí poznat, co který talisman dělá, když má možnost mít ho chvíli v ruce a prostudovat ho. I při nošení těchto předmětů je nutné ponechat na nich červenou izolepu pro možnost jejich identifikace jako magicky aktivních okolními hráči. V případě prstenů je organizace ochotná případně přimhouřit nad tím oči, když nikdy nenastanou problémy v případě jejich předávání, prodeje apod a QR kód se udrží u samotného předmětu.
Pokud nemůžete nějaký talisman správně nosit (prsten na prstě u ruky, náramek na zápěstí ruky, náhrdelník kolem krku), tak ho nemůžete mít. Prostě pokud je vám prsten malý, tak máte smůlu a nemůžete ho používat, leda ho nechat zvětšit někde. Zkusit s někým vyměnit nebo tak.

 

FAQ

Co potřebuju na magii?/Co jsou ty ohniska?
Pro provádění magie musí kouzlící držet v ruce ohnisko a druhou rukou buď ukazuje na cíl pří ukazování, nebo druhou rukou po vyřčení mantry hází nosič nebo tak. Ohnisko má pravidla pospána v Magie, sekce Ohniska.

Pozná okouzlený psychickou magií, že na něj bylo něco použito?
Pokud jde čistě o zjištění emoce nebo myšlenky, tak si toho cíl není sám vědom, tedy pokud si nevšimne, že na něj někdo ukazuje a říká mantru nebo tak. Prostě samotné kouzlo cíl necítí, ale cokoliv kolem toho jako říkání mantry a provádění kouzla, tak je samozřejmě vidět a slyšet. Pokud cíl pak musí odpovídat, tak samozřejmě ví, že na něj bylo kouzleno.

Mám nápad na cool quest, kterým oživím hru, co s tím?
Rozhodně o tom informuji organizaci a rozhodně se nevydávám za organizaci, když nejsem součástí organizačního týmu. Jsme přístupni všem možným nápadům, ale potřebujeme vědět, co se děje a zabránit debilážím, které vzniknou nekontrolovanou aktivitou nějakého hráče, který tím kazí dost často jiným hru, místo aby opravdu hru zlepšil.

Chci kouzlit bez ohniska, proč by to nešlo?
Protože by se magie stala moc silnou a protože tak magie v našem pojetí světa funguje, takže je potřeba to akceptovat.

Lidi neuznávají zásahy nerfkami do zad a ani kouzla do zad nefungují.
Ano, je to tak, hlavně v hromadných soubojích se to stává často. Je to daň za to, že nemusíte pořád nosit brýle jako při používání airsoftových zbraní. Všichni se s tím zatím naučili žít, takže to určitě zvládnete taky a upravíte podle toho taktiku, která možná nebude tak hustá, ale bude fungovat v rámci hry.