Tento článek čtětě pořádně a dočítejte řádky!

Všechny postavy mají v základu 5 životů.
Zásahovou plochou je celé tělo včetně oblečení.
Po klesnutí životů na nulu postava umírá. Umírání trvá 10 minut, během kterých je možné umírající postavu dorazit nebo je možné poskytnou první pomoc a postavu tím nenechat umřít. Zemřelé postavy se budou urychleně hlásit organizaci.

Fyzický boj

Je povolen lehký zápas pokud s tím všichni zúčastnění souhlasí a za dodržení bezpečnosti.
Zbraně, které nejsou nijak zmíněné, tak jsou zakázané (airsoft, palné zbraně Loktarova typu...). Tedy co není povoleno, je zakázáno. Každý smí používat pouze zbraně, na které má postava adekvátní schopnosti.

Palné zbraně
Používají se pouze nerf zbraně na válcové náboje (ne disky nebo koule).
Zásah jedním nábojem nerf ubere zasaženému 1 život. Zásah dávkou ubírá dle počtu nábojů, které zasáhly.
Je zakázáno cíleně mířit na hlavu při střelbě (zásah i tam, ale ubírá 1 život, když k němu dojde).

Chladné zbraně
Od nožů přes dýky, tesáky, meče až obouruční kladiva. Všechny tyto zbraně musejí být měkčené bez ostrých a tvrdých hran a výstupků v bojových částech.
Všechny používané chladné zbraně větší než 20 cm musejí být schváleny organizátory. Organizátoři si dávají právo zbraň zakázat i z estetických důvodů, což platí i pro zbraně pod 20 cm. Gumové tréninkové nože jsou povolené pouze pro seky a řezy, ale nikoliv pro bodání.
Je zakázáno útočit na hlavu, krk a rozkrok (zásah i tam, ale ubírá 1 život, když k němu dojde).

Magický boj

Při kouzlení útočné magie má kouzelník v levé ruce magické ohnisko a pravou rukou určuje cíl a říká mantru.

Mantry
Mantra se skládá ze čtyř částí. Element, efekt, úroveň kouzla a určení cíle.

Elementy se svými magickými slovy jsou tyto:

Voda – Vodní
Oheň – Ohnivé
Země – Zemní
Vzduch – Vzdušné
Krev – Krvavé
Chaos – Chaosové

Efekty jsou pak tyto se svými magickými slovy:

Zraň – sebere tolik životů jaká je úroveň kouzla, při použití nosiče nebo dotyku o jedna vyšší zranění než odpovídá úrovni kouzla, nelze na sebe
Vyleč – vrátí tolik životů kolik je úroveň kouzla, není možné ukázáním
Spoutej – spoutá na 5 vteřin za úroveň, spoutání znamená znemožnění pohybu od krku dolů a nemožnost kouzlit ani na sebe. Postava je normálně zranitelná, ale s první ztrátou života spoutání končí.
Odhoď – odhodí metr daleko za úroveň, nelze na sebe

Slova pro jednotlivé úrovně jsou vždy upravena podle efektu kouzla:

1 - Zraň: Za Jedna, Vyleč: Jeden, Spoutej: Na pět vteřin, Odhoď: Jeden metr
2 - Zraň: Za Dva, Vyleč: Dva, Spoutej: Na deset vteřin, Odhoď: Dva metry
3 - Zraň: Za Tři, Vyleč: Tři, Spoutej: Na patnáct vteřin, Odhoď: Tři metry
4 - Zraň: Za Čtyři, Vyleč: Čtyři, Spoutej: Na dvacet vteřin, Odhoď: Čtyři metry
5 - Zraň: Za Pět, Vyleč: Pět, Spoutej: Na dvacetpět vteřin, Odhoď: Pět metrů

Určení cíle znamená zda kouzlo kouzlíte na sebe, nabíjíte si kouzlo do ruky na dotyk a nebo na toho na koho ukazujete, případně házený nosič. Poznámky u efektů a rozpisu pak říkají případná omezení.

Mě – je třeba přiložit pravou ruku kamkoliv na své tělo, ideálně srdce
Dotykem – nabije pravou ruku efektem daného kouzla na 15 vteřin během, kterých je nutné aby došlo ke kontaktu nabité ruky s cílem jinak kouzlo vyprchá
Ukázáním – je třeba ukazovat ukazováčkem pravé ruky celou dobu odříkávání mantry na cíl
Nosičem – je třeba aby nosič byl během odříkávání mantry připraven v pravé ruce a následně zasáhl cíl, aby kouzlo proběhlo

Nosičem je vždy měkký míček z libovolného materiálu, který má ideálně barvu odpovídající používanému elementu.
Efekt má takovou sílu v životech, metrech nebo v násobcích času podle úrovně.
Špatně vyslovené kouzlo se nepovedlo, ale zároveň sesilateli sebralo možnost jeho použití jako kdyby se podařilo pokud už mantra začala být vyslovována. Ale kouzlení není automaticky zásahem přerušeno pokud se kouzlící nepřeřekne nebo jinak mantru nezkazí.