Žádné oblečení (ani prošívka s kroužkovkou) nedává žádné bonusy ani postihy. Jedinou výjimkou jsou talismany. Jedná se o tři druhy: náhrdelník, náramek a prsten.
Postavy začínají na 1. úrovni se dvěma body schopností, které můžou rozdat do schopností, a se schopností Dýka. Pro postup na další úroveň potřebují dvojnásobek zkušeností než je úroveň, na kterou chtějí přejít.

Internet a elektronika

Pozor! Zákony České republiky jsou vždy nadřazené, zacházejte prosím s pravidly v tomto ohledu citlivě. Níže uvedená pravidla jsou zamýšlena pro herní účty.

Je zakázáno prolamovat se do organizátorských mailboxů. Je zakázáno jakkoliv se snažit získat přístup na hlavní stránce (utajeny-svet-prazsky.cz, potažmo u-s-p.cz) kamkoliv kam nemá hráč a postava přístup. Celá tato stránka je považována za dokonale zabezpečenou, takže herně není možné jí jakkoliv prolomit. Stejně tak je zakázáno jakékoliv sledování a odposlouchávání organizátorů.
Je tedy povoleno prolamování se do mailů CP a postav. Je zakázáno používat bruteforce prolamování hesel. Účty určené k prolamování budou mít někde logo USP, případně bude naprosto jasné, že jde o herní účet nebo bude v názvu mailu i zkratka usp. V případě nejasností kontaktuje organizaci.
Pokud změníte libovolné heslo na herních účtech CP apod. prosím ihned o tom informujte organizaci (podstatné kvůli kontrole toho, že informace na účtu obsažené jsou v pořádku a herně validní, čistě metaherní záležitosti).

RP, CP a herní doba

Roleplaying, tedy hraní rolí, je důležitou součástí. Hrající postavou je tedy pouze hráč, který má viditelně placku a nemá ruku na hlavě. Pokud chcete vypadnout ze hry, tak prosíme o kombinaci ruky na hlavě a zakryté placky. Případně zneužívání této možnosti může být trestáno vyloučením ze hry bez nároku na vrácení peněz. Zneužitím je myšleno především nefér získání výhody v boji nebo nefér získání informací s tím, že já tu přeci herně nejsem. Další možností označení osoby, která herně na daném místě není je reflexní vesta nebo dvě ruce na hlavě. Bude používáno především organizátory a fotografy a takovou osobu opravdu ignorovat. Viditelná placka a ruka na hlavě je neviditelnost.
Herní doba je neustále.
CP jsou označeni stejně jako hráči. Jedinou výjimkou je okamžik, kdy si na sebe někdo vezme škrabošku nebo jinou masku, protože v tu chvíli představuje nějakou bestii a automatického nepřítele, který bojuje dokud nezemře. Hráčům je tedy zakázáno nosit škrabošky nebo podobné masky během hry.
Funguje pravidlo Rudá stop.

Frakce

Ve hře jsou tři hlavní hráčské frakce: Templáři, Ilumináti a Draci. Každá frakce má svého šéfa pražské buňky. Další frakcí je čistě CP frakce Benátské rady, která funguje jako určitý arbitr mezi třemi hlavními hráčskými frakcemi. Jsou i další frakce, které se možná zkusí zapojit do dění v Praze a to sice Féničané, skupina Orochi a další. Všechny frakce mají svoje vlastní placky, které jsou herními předměty a s jako takovými se s nimi dá nakládat.

Ostatní+FAQ

Všichni hráči jsou povinni během hry chodit viditelně označeni plackou USP, která je identifikuje jako hrající hráče.
Herní předměty jsou talismany označené červenou páskou, frakční placky, herní peníze a veškeré další propriety označené červenou páskou a/nebo logem USP. Ostatní věci jsou neherní a jako s takovými s nimi prosím zacházejte, čili zabavit pouze pro efekt a vrátit po skončení scény a vůbec se k tomu chovat podle toho. Jedná se především o takové věci jako mobily, peněženky, notebooky, klíče a tak podobně.